Publié le 06/04/2012
   

FR   NL  

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 168bis.


Art. 168ter.
01/01/2014 Opgeheven door: Wet(prog)(I) 29-3-12 - B.S. 6-4 - ed. 3 - art. 12

Art. 168quater.

FR   NL   [Affichage pour impression]