Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 18.

[Wet 25/01/1999 - B.S. 06/02/1999 Vervanging] De Commissie voor begrotingscontrole brengt jaarlijks advies uit aan de Algemene raad, ...
      d'application à partir du 16/02/1999

[Koninklijk besluit 17/09/2005 - B.S. 23/09/2005 éd.1 Opheffing] Opgeheven door: K.B. 17-9-05 - B.S. 23-9 - ed. 1 (vroeger lid 2)
      d'application à partir du 30/06/2005