Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994

Art. 18.

[Wet 25/01/1999 - B.S. 06/02/1999 Vervanging] De Commissie voor begrotingscontrole brengt jaarlijks advies uit aan de Algemene raad, ...
      d'application Ó partir du 16/02/1999