Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 18.

[Koninklijk besluit 17/09/2005 - B.S. 23/09/2005 éd.1 Vervanging] Op basis van de verslagen van de permanente audit bedoeld in <:C 1>artikel 51, ...
      d'application à partir du 30/06/2005

[Wet 18/12/2016 - B.S. 27/12/2016 p.89715 art.32 Wijziging] Op basis van de verslagen van de permanente audit bedoeld in <:C 1>artikel 51, ...
      d'application à partir du 06/01/2017