K.B. 5-10-2006: vaststelling van criterie en regels volgens dewelke vergoeding aan stagemeesters en coördinerende stagemeesters in parodontologie wordt toegekend

Résumé: Papierversie: Pagina UB/1390

Note: Tekst met volledige historiek

Bijgewerkt tot B.S. 29-4-2014

FR   NL  


Koninklijk besluit van 5 oktober 2006 tot vaststelling van de criteria en de regels volgens dewelke vergoeding aan stagemeesters en coördinerende stagemeesters in de parodontologie wordt toegekend

Table des Matières du document

Artikel 1.     Art. 2.     Art. 2bis.     Art. 3.     Art. 4.     Art. 5.     Art. 6.     Art. 7.     Art. 8.

FR   NL