Wet 28-6-1963: wijziging en aanvulling wetten op rijkscomptabiliteit

Note: Tekst met volledige historiek

Tekst bijgewerkt tot: B.S. 31-7-1963

Numac: 1963062810

FR   NL  


De tekst hieronder is niet van toepassing.

Wet van 28 juni 1963 tot wijziging en aanvulling van de wetten op de rijkscomptabiliteit

Table des Matières du document

Afdeling III - Van de rekeningen van sommige instellingen van openbaar nut

Art. 76.

FR   NL