K.B. 4-6-2003: financiële tegemoetkoming in werking van huisartsenkringen erkend overeenkomstig de normen van art. 9 van K.B. nr 78 betreffende de uitvoering van gezondheidszorgberoepen

Résumé: Papierversie: Pagina UB/1051

Note: Tekst met volledige historiek

Deze tekst werd laatst aangepast door het B.S. 17-7-2015

FR   NL  


Koninklijk besluit van 4 juni 2003 tot vaststelling van de voorwaarden overeenkomstig dewelke de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen een financiële tegemoetkoming verleent in de werking van de huisartsenkringen erkend overeenkomstig de normen vastgesteld op basis van artikel 9 van het koninklijk besluit nr. 78 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen

Table des Matières du document

Artikel. 1.

HOOFDSTUK I. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN EN ALGEMENE BEPALINGEN

Art. 2.

HOOFDSTUK II. BASISFINAICIERING

Art. 3.

HOOFDSTUK III. AANVULLING FINANCIERING

Art. 4.     Art. 5.

HOOFDSTUK IIIbis. - INDEXERING VAN DE FINANCIERINGSBEDRAGEN

Art. 5bis.

HOOFDSTUK IV. FINANCIERINGSMECHANISMEN

Art. 6.     Art. 7.     Art. 8.     Art. 9.     Art. 10.     Art. 11.

FR   NL