Publié le 03/12/1966
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 30 november 1966 houdende maatregelen tot vrijwaring van de verkregen rechten van ambtenaren die op 1 september 1963 verbonden waren aan een dienst gevestigd in het Franse, het Nederlandse of het Duitse taalgebied

Art. 5.


Art. 6.
03/12/1966 De ambtenaar die vóór 1 september 1963 geslaagd is voor het voorgeschreven examen over de kennis van de tweede taal, behoudt de voordelen die aan het slagen voor dat examen verbonden waren inzonderheid ten aanzien van de ambten waarvan de titularissen omgang hebben met het publiek in de diensten bedoeld in artikel 4, en wel volgens het onderscheid gemaakt in artikel 15, § 2, vijfde lid, van de gecoördineerde wetten.

SLOTBEPALINGEN

Art. 7.

FR   NL   [Affichage pour impression]