K.B. 7-12-2008 betreffende de voorwaarden van tegemoetkoming in de kosten voor het afleveren van de weefsels van menselijke oorsprong alsmede het vaststellen van de lijst van dergelijke weefsels

Résumé: Papierversie: pagina UB/1690

Note: Opgeheven door K.B. 2-6-2010 - B.S. 25-6 - ed. 2 - art. 7

FR   NL  


Koninklijk besluit van 7 december 2008 betreffende de voorwaarden van tegemoetkoming van de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering in de kosten voor het afleveren van de weefsels van menselijke oorsprong alsmede het vaststellen van de lijst van dergelijke weefsels

Table des Matières du document

Artikel 1.     Art. 2.     Art. 3.     Art. 4.     Art. 5.     Art. 6.     Art. 7.

msg_kfichiers_annexes
msg_kVersion_deEn vigueur le
Annexe 101/01/2009
Annexe 201/01/2009

FR   NL