K.B. 22-1-2004: gegevens inzake te tariferen verstrekkingen die de verzekeringsinstellingen moeten overmaken aan het RIZIV

Résumé: Papierversie: pagina UB/1173

Note: Tekst met volledige historiek

Deze tekst werd laatst aangepast door het B.S. 20-2-2017 - ed. 2

FR   NL  


Koninklijk besluit van 22 januari 2004 tot vaststelling van de gegevens inzake te tariferen verstrekkingen die de verzekeringsinstellingen aan het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering moeten overmaken

Table des Matières du document

Artikel 1.     Art. 2.     Art. 3.     Art. 4.     Art. 5.     Art. 6.

FR   NL