K.B. 27-4-2007: vaststelling van bedrag ter betaling van vergoedingen voorzien in sociaal akkoord dat betrekking heeft op gezondheidssector en dat in 2005 door federale regering werd gesloten met betrokken representatieve organisaties van werkgevers en werknemers, voorzover betrekking heeft op werknemers tewerkgesteld in sector van thuisverpleging, in wijkgezondheidscentra en door Rode Kruis, voor kalenderjaar 2007

Résumé: Papierversie: Pagina UB/1522

Note: Tekst met volledige historiek

Deze tekst werd ingevoerd door het B.S. 31-5-2007 - ed. 1

FR   NL  


Koninklijk besluit van 27 april 2007 tot vaststelling van het bedrag ter betaling van de vergoedingen voorzien in het sociaal akkoord dat betrekking heeft op de gezondheidssector en dat in 2005 door de federale regering werd gesloten met de betrokken representatieve organisaties van de werkgevers en werknemers, voorzover het betrekking heeft op werknemers tewerkgesteld in de sector van de thuisverpleging, in wijkgezondheidscentra en door het Rode Kruis, voor het kalenderjaar 2007

Table des Matières du document

Artikel 1.     Art. 2.     Art. 3.

FR   NL