K.B. 21-12-2005: vaststelling van globale begroting voor verstrekkingen inzake medische beeldvorming in 2005

Résumé: Numac tekst: 2006022061 - p. 4943

Note: Tekst met volledige historiek

Tekst bijgewerkt tot: B.S. 30-01-2006 - Wijzigende numac: 2006022061 - p. 4943

FR   NL  


Koninklijk besluit van 21 december 2005 tot vaststelling van de globale begroting van de financiële middelen voor het hele Rijk voor de verstrekkingen inzake medische beeldvorming in 2005 in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging

Table des Matières du document

Artikel 1.     Art. 2.

FR   NL