K.B. 14-6-2007: voorwaarden tegemoetkoming in tijdelijke projecten ivm e-monitoring bij chronisch hartfalen

Résumé: Papier versie: pagina UB/1559

Note: Tekst met volledige historiek

Deze tekst werd ingevoerd door het B.S. 28-6-2007 - ed. 2

FR   NL  


Koninklijk besluit van 14 juni 2007 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder een tegemoetkoming van de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering mag worden verleend in tijdelijke projecten in verband met e-monitoring bij chronisch hartfalen

Table des Matières du document

Artikel 1.     Art. 2.     Art. 3.     Art. 4.     Art. 5.     Art. 6.     Art. 7.     Art. 8.     Art. 9.     Art. 10.     Art. 11.     Art. 12.     Art. 13.     Art. 14.     Art. 15.

FR   NL