K.B. 4-2-2003: tegemoetkoming in kosten van autosondage bij de rechthebbende thuis

Résumé: Papierversie: Pagina UB/998-1001

Note: Tekst met volledige historiek

DEZE TEKST WERD OPGEHEVEN DOOR HET K.B. 15-5-2003 - B.S. 30-6-2003 - Art. 5

FR   NL  


Koninklijk besluit van 4 februari 2003 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van autosondage bij de rechthebbende thuis

Table des Matières du document

Artikel 1.     Art. 2.     Art. 3.     Art. 4.     Art. 5.

msg_kfichiers_annexes
msg_kVersion_deEn vigueur le
Annexe 01/03/2003

FR   NL