K.B. 21-12-2006: vaststelling grondslag voor berekening tegemoetkomingen voor verstrekkingen tandheelkundigen

Résumé: Papierversie: pagina UB/1418

Note: Tekst met volledige historiek
Deze tekst werd ingevoerd door het B.S. 29-12-2006 - ed. 6

FR   NL  


Koninklijk besluit van 21 december 2006 tot vaststelling van de grondslag voor de berekening van de tegemoetkomingen van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging voor de verstrekkingen van de tandheelkundigen

Table des Matières du document

Artikel 1.     Art. 2.

FR   NL