K.B. 28-3-2001 - uitvoering art. 69, § 4, 2e lid, voor de verstrekkingen in art. 34, 12°, van de wet

Résumé: Papierversie: Pagina UB/714

Note: geen historiek

Deze tekst werd ingevoerd door het B.S. 31-3-2001 - ed. 1

FR   NL  


Koninklijk besluit van 28 maart 2001 tot uitvoering van artikel 69, § 4, tweede lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, voor de verstrekkingen in artikel 34, 12°, van dezelfde wet

msg_kfichiers_annexes
msg_kVersion_deEn vigueur le
msg_kdoc_complet31/03/2001

FR   NL