K.B. 30-6-2017: tegemoetkoming verleent aan huisartsen voor gebruik van telematica en elektronisch beheer medische dossiers

Résumé: NUMAC: 2017040448

Note: Tekst ingevoegd door: B.S. 11-8-2017 - ed. 2

Tekst laatst gewijzigd door: B.S. 9-12-2019 - NUMAC: 2019/015598

FR   NL  


Koninklijk besluit van 30 juni 2017 tot bepaling van de voorwaarden en de modaliteiten overeenkomstig dewelke de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen een financiële tegemoetkoming verleent aan de huisartsen voor gebruik van telematica en het elektronisch beheer van de medische dossiers

Table des Matières du document

HOOFDSTUK 1. - Inleidende bepaling

Artikel 1.

HOOFDSTUK 2. - Definities

Art. 2.

HOOFDSTUK 3. - Toekennings voorwaarden

Afdeling 1. - Voorwaarden inzake de effectieve activiteit als huisarts

Art. 3.

Afdeling 2. - Voorwaarden inzake het effectief gebruik van telematica en het elektronisch beheer van medische dossiers

Art. 4.     Art. 5.

HOOFDSTUK 4. - Bedrag van de tegemoetkoming

Art. 6.     Art. 7.     Art. 8.

HOOFDSTUK 5. - Overgangsmaatregelen

Art. 9.

HOOFDSTUK 6. - Toekenningsmodaliteiten

Art. 10.     Art. 11.     Art. 12.     Art. 13.     Art. 14.     Art. 15.     Art. 16.     Art. 17.

HOOFDSTUK 7. - Slotbepalingen

Art. 18.     Art. 19.     Art. 20.

msg_kfichiers_annexes
msg_kVersion_deEn vigueur le
5-§2-101/01/2017
5-§3-101/01/2017
6-§3-101/01/2017
6-§4-101/01/2017

FR   NL