K.B. 24-2-2017 tot bepaling van de voorwaarden en de modaliteiten overeenkomstig dewelke de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen een financiële tegemoetkoming verleent aan de tandheelkundigen voor het gebruik van telematica en het elektronisch beheer van de medische dossiers

Note: Tekst ingevoegd door B.S. 7-3-2017

FR   NL  


Koninklijk besluit van 24 februari 2017 tot bepaling van de voorwaarden en de modaliteiten overeenkomstig dewelke de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen een financiële tegemoetkoming verleent aan de tandheelkundigen voor het gebruik van telematica en het elektronisch beheer van de medische dossiers

Table des Matières du document

HOOFDSTUK I - INLEIDENDE BEPALING

Artikel 1.

HOOFDSTUK II - DEFINITIES

Art. 2.

HOOFDSTUK III - TOEKENNINGSVOORWAARDEN

Afdeling I - Voorwaarden inzake de effectieve activiteit als tandheelkundige

Art. 3.

Afdeling II - Voorwaarden inzake het effectief gebruik van telematica en het elektronisch beheer van medische dossiers

Art. 4.

HOOFDSTUK IV - BEDRAG VAN DE TEGEMOETKOMING

Art. 5.

HOOFDSTUK V - TOEKENNINGSMODALITEITEN

Art. 6.     Art. 7.     Art. 8.     Art. 9.     Art. 10.

HOOFDSTUK VI - SLOTBEPALINGEN

Art. 11.     Art. 12.

msg_kfichiers_annexes
msg_kVersion_deEn vigueur le
msg_kdoc_complet17/03/2017

FR   NL