Publié le 26/11/1970
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 20 november 1970 houdende bijzondere bepalingen inzake sociale zekerheden van de mijnwerkers en ermee gelijkgestelden

Art. 3.


Art. 4.
10/01/2005 Opgeheven door: K.B. 8-12-98 - B.S. 24-12

Art. 5.

FR   NL   [Affichage pour impression]