K.B. 2-8-2002: uitvoering art. 55bis

Résumé: Numac tekst: 2002022718 - p. 40873

Note: Tekst met volledige historiek

Tekst bijgewerkt tot: B.S. 14-9-2002 - Wijzigende numac: 2002022718 - p. 40873

FR   NL  


Koninklijk besluit van 2 autustus 2002 ter uitvoering van artikel 55bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Table des Matières du document

Artikel 1.     Art. 2.     Art. 3.     Art. 4.     Art. 5.     Art. 6.

msg_kfichiers_annexes
msg_kVersion_deEn vigueur le
Annexe 10/09/2002

FR   NL