K.B. 5-7-2006: vaststelling van betrekkingen van ambtenaren van centrale diensten van openbare instellingen van sociale zekerheid

Résumé: Numac tekst: 2006002089 - p. 34899

Note: Tekst met volledige historiek

Tekst bijgewerkt tot: B.S. 11-7-2006 - Wijzigende numac: 2006002089 - p. 34899

FR   NL   Table des Matières du document [Affichage standard]


Koninklijk besluit van 5 juli 2006 tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de betrekkingen van de ambtenaren van de centrale diensten van de openbare instellingen van sociale zekerheid, die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen

Artikel 1.

Met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, op de ambtenaren van de centrale diensten van de openbare instellingen van sociale zekerheid, bedoeld in het koninklijk besluit van 24 januari 2002 houdende vaststelling van het statuut van het personeel van de openbare instellingen van sociale zekerheid, worden de verschillende betrekkingen die een trap van de hiërarchie vormen, vastgesteld als volgt :

Eerste trap :

de betrekkingen overeenstemmend met de managementfuncties van administrateur-generaal, adjunct-administrateur-generaal, -1, -2 en -3, en met de staffuncties;

Tweede trap :

de betrekkingen overeenstemmend met de functies van klassen A5, A4 en A3 van niveau A, met uitzondering van de betrekkingen van de ambtenaren die in de klasse A3 van niveau A geïntegreerd zijn op basis van een graad van rang 10;

Derde trap :

de betrekkingen van de ambtenaren, die in de klasse A3 van niveau A geïntegreerd zijn op basis van een graad van rang 10; de betrekkingen overeenstemmend met functies van klassen A1 en A2 van niveau A; de graden van niveau B;

Vierde trap :

de graden van niveau C;

Vijfde trap :

de graden van niveau D.

Art. 2.

Het koninklijk besluit van 14 september 1994 tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de graden van de ambtenaren van bepaalde centrale diensten, die eenzelfde trap van de hiërarchie vormen, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 3 juni 1996, wordt opgeheven voor wat de openbare instellingen van sociale zekerheid betreft.

FR   NL   Table des Matières du document [Affichage standard]