Publié le 01/07/2014
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.

Art. 50.


E. Opgeheven door: K.B. 25-6-14 - K.B. 1-7 - ed. 2 - art. 181
Art. 51.
01/07/2014 Opgeheven door: K.B. 26-6-14 - B.S. 1-7 - ed. 2 - art. 181


F. Technische raad voor bandagen, orthesen en prothesen

Art. 51bis.

FR   NL   [Affichage pour impression]