Publié le 21/11/2001
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 26 oktober 2001 tot uitvoering van artikel 12, § 1, 2°, a), van de besluitwet van 7 februari 1945 betreffende de maatschappelijke veiligheid van de zeelieden ter koopvaardij

Artikel 1.


Art. 2.
01/09/1996 Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 1996.

FR   NL   [Affichage pour impression]