Publié le 03/05/1972
   

FR   NL  

Verordening van 17 januari 1972 tot uitvoering van artikel 41, 9°, van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid ten voordele van de zelfstandigen

Art. 11.


Art. 12.
01/01/1990 Is tijdens een kwartaal het dagbedrag van de uitkering gewijzigd, dan moet voor iedere wijziging een nieuwe regel worden gebruikt of een nieuwe basisregistratie worden gemaakt met telkens de inlichtingen bedoeld in artikel 11.

Art. 13.

FR   NL   [Affichage pour impression]