d'application à partir du 01/05/2013
   

FR   NL  

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 12.


Art. 13.
01/05/2013 Het dagelijks beheer van het Instituut wordt onder het gezag van het Algemeen comité en de beheersorganen van de bijzondere diensten uitgeoefend door de Administrateur-generaal, bijgestaan door de Adjunct-administrateur-generaal. Zij worden terzijde gestaan door de ambtenaren bedoeld in artikel 177, tweede lid, voor de leiding van de in de titels III, IV, VIbis en VII voorziene bijzondere diensten, in een Directiecomité dat vergadert onder hun gezag.

Art. 13bis.

FR   NL   [Affichage pour impression]