K.B. 8-12-1977: programma examen technische bevoegdheid om erkenning als bandagist te verkrijgen, voor verstrekkingen bedoeld in art. 28, § 6, bijlage KB 16-11-1973 (nomenclatuur)

Résumé: Papierversie: Pagina UB/40

Note: Tekst met volledige historiek

Tekst bijgewerkt tot: B.S. 13-12-1977

Numac: 1977120804


FR   NL  


Koninklijk besluit van 8 december 1977 tot vaststelling van het programma van het examen over de technische bevoegdheid om de erkenning als bandagist te verkrijgen bij de dienst voor geneeskundige verzorging van het rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, voor de verstrekkingen bedoeld in artikel 28, § 6, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 16 november 1973 tot vaststelling van de nomenclatuur der geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering

Table des Matières du document

Artikel 1.     Art. 2

FR   NL