Wet van 20 juli 1991 houdende sociale en diverse bepalingen

Art. 31

[Wet 20/07/1991 - B.S. 01/08/1991 p.16965 art.31 Invoeging] De loonmatigingsbijdrage waarin voorzien is bij artikel 3, 3bis, van de ...
      d'application partir du 01/01/1991