Publié le 07/07/2004
   

FR   NL  

Bijlage bij het Koninklijk besluit van 22 juni 2004 tot goedkeuring van het Huishoudelijk Reglement van de Nationale Commissie Geneesheren-Ziekenfondsen

Art. 2.


Zetel
Art. 3.
07/07/2004 De vergaderingen worden gehouden op de zetel van het RIZIV, Dienst voor geneeskundige verzorging Tervurenlaan 211, te 1150 Brussel of op elke andere plaats waartoe door de Commissie wordt besloten.


Art. 4.

FR   NL   [Affichage pour impression]