Publié le 19/12/2018
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 6 december 2018 betreffende de vergoeding van weesgeneesmiddelen en van de farmaceutische specialiteiten die in het kader van een zeldzame ziekte vergoedbaar zijn

Art. 6.


Art. 7.
01/01/2019 De aanvraag tot vergoeding van de betrokken specialiteit wordt door de behandelende arts-specialist ingediend bij de adviserend arts van de verzekeringsinstelling van de rechthebbende, volgens de wijze voorzien door de vergoedingsvoorwaarden, die in het val van papieren verzending, zal gebeuren met een ter post aangetekende brief of op gelijk welke andere manier die toelaat de datum van indiening met zekerheid vast te stellen.
01/01/2019 Deze aavraag bevat:
01/01/2019 - alle inlichtingen die toelaten te besluiten of de rechthebbende aan de vergoedingsvoorwaarden voldoet;
01/01/2019 - alle reglementaire formulieren, evanals alle gestandaardiseerde formulieren, die door het betrokken College werden opgesteld, volledig ingevuld.

Art. 8.

FR   NL   [Affichage pour impression]