K.B. 16-3-2006: vaststelling voor sommige geneesheren te storten jaarlijkse bijdrage voor 2005 en tot aanpassing van basisbedragen van rust- en overlevingspensioenen, bedoeld in K.B. 31-3-1983 tot instelling van regeling van sociale voordelen voor sommige geneesheren

Résumé: Papierversie: pagina UB/1354

Note: Tekst met volledige historiek
Deze tekst werd ingevoerd door het B.S. 31-3-2006 - ed. 2

FR   NL  


Koninklijk besluit van 16 maart 2006 tot vaststelling van de door de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering voor sommige geneesheren te storten jaarlijkse bijdrage voor het jaar 2005 en tot aanpassing van de basisbedragen van de rust- en overlevingspensioenen, bedoeld in het koninklijk besluit van 31 maart 1983 tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige geneesheren

Table des Matières du document

Artikel 1.     Art. 2.     Art. 3.

FR   NL