K.B. 5-5-1999: toepassing van art. 50bis, § 2, 2e lid, van de wet

Résumé: Papierversie: Pagina UB/577

Note: Tekst met volledige historiek
Deze tekst werd ingevoerd door het B.S. 1-6-1999 - ed. 2

FR   NL  


Koninklijk besluit van 5 mei 1999 tot toepassing van artikel 50bis, § 2, tweede lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Table des Matières du document

Artikel 1.     Art. 2.

FR   NL