Publié le 09/04/2019
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.

Art. 329.


Afdeling V. - Bewaring van gegevens door de verzekeringsinstellingen
Art. 329bis.
19/04/2019 Na advies van de Technische commissie, stelt de Dienst voor administratieve controle de lijst vast van de stukken, bescheiden of gegevens, die door de verzekeringsinstellingen moeten bewaard worden krachtens de door de voormelde gecoördineerde wet en haar uitvoeringsbesluiten voorgeschreven termijnen of voorwaarden. De aanvangsdatum van de termijnen van bewaring van de voormelde stukken, bescheiden of gegevens, is vastgesteld op 1 januari van het jaar na de gebeurtenis naar aanleiding waarvan die termijnen ingaan.


Art. 329ter.

FR   NL   [Affichage pour impression]