Publié le 28/08/1986
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 5 augustus 1986 houdende algemeen reglement op de begroting en de boekhouding van de instellingen van openbaar nut behorend tot categorie D, beoogd bij de wet van 16 maart 1954

HOOFDSTUK I - OVER DE WERKINGSSFEER
Artikel 1.
01/01/1997 Dit koninklijk besluit is van toepassing op de instellingen, behorend tot categorie D beoogd bij de wet van 16 maart 1954, gewijzigd bij het koninklijk besluit nr. 431 van 5 augustus 1986.
01/01/1997 Onder deze categorie zijn vermeld de instellingen van openbaar nut die ertoe gehouden zijn het boekhoudplan toe te passen als voorgeschreven door de Commissie voor normalisatie van de boekhouding van de instellingen van openbaar nut van de sociale zekerheid ingesteld bij het koninklijk besluit van 31 augustus 1962 en heropgericht bij dit van 19 mei 1981.


HOOFDSSTUK II - OVER DE BEGROTING

Art. 2.

FR   NL   [Affichage pour impression]