K.B. 17-12-1998: uitvoering art. 69, § 4, 3e en 4e lid, voor de verstrekkingen van art. 34, 12°

Résumé: Papierversie: Pagina UB/554

Om het volledige document te zien klik bij de kolom "VAN TOEPASSING OP" op de datum

Note: Tekst met volledige historiek
Deze tekst werd ingevoerd door het B.S. 31-12-1998 - ed. 1

FR   NL  


Koninklijk besluit van 17 december 1998 tot uitvoering van artikel 69, § 4, derde en vierde lid van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994, voor de verstrekkingen bedoeld in artikel 34, 12° van dezelfde wet

msg_kfichiers_annexes
msg_kVersion_deEn vigueur le
msg_kdoc_complet31/12/1998

FR   NL