K.B. 23-9-2002: uitvoering art. 59 van programmawet 2-1-2001 : maatregelen inzake vrijstelling van arbeidsprestaties en einde loopbaan

Résumé: Papierversie: Pagina UB/898

Note: Tekst met volledige historiek

Deze tekst werd laatst aangepast door het B.S. 6-9-2005

FR   NL  


Koninklijk besluit van 23 september 2002 tot uitvoering van artikel 59 van de programmawet van 2 januari 2001 wat de maatregelen inzake vrijstelling van arbeidsprestaties en einde loopbaan betreft

Table des Matières du document

Artikel 1.     Art. 2.     Art. 3.     Art. 4.     Art. 5.     Art. 6.     Art. 7.     Art. 8.     Art. 9.     Art. 10.     Art. 11.     Art. 12.     Art. 13.     Art. 14.     Art. 15.     Art. 16.

FR   NL