Publié le 16/06/2017
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.

Art. 13.


D. Overeenkomsten met de verplegingsinrichtingen
Art. 14.
10/08/1996 De commissie is samengesteld uit:
26/06/2017 negen werkende en negen plaatsvervangende leden, aangewezen door de representatieve verenigingen van verplegingsinrichtingen;
26/06/2017 negen werkende en negen plaatsvervangende leden, aangewezen door de verzekeringsinstellingen; om de vertegenwoordiging van de verzekeringsinstellingen vast te stellen, wordt rekening gehouden met hun respectieve ledentallen; elke verzekeringsinstelling heeft ten minste recht op één mandaat van werkend lid en één mandaat van plaatsvervangend lid.


E. Overeenkomsten met de vertegenwoordigers van initiatieven van beschut wonen ten behoeve van psychiatrische patiënten

Art. 15.

FR   NL   [Affichage pour impression]