K.B. 26-6-2002: globale begroting voor de klinische biologie in 2002

Résumé: Numac tekst: 2002022528 - p. 29609

Note: Tekst met volledige historiek

Tekst bijgewerkt tot: B.S. 29-6-2002 - Wijzigende numac: 2002022528 - p. 29609

FR   NL  


Koninklijk besluit van 26 juni 2002 tot vaststelling van de globale begroting van de financiële middelen voor het hele rijk voor de verstrekkingen inzake klinische biologie in 2002 in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskunidge verzorging

Table des Matières du document

Artikel 1.     Art. 2.

FR   NL