Publié le 26/09/1996
   

FR   NL  

Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 114.


Art. 114bis.
06/10/1996 Het tijdvak tijdens hetwelk de zwangere of bevallen werkneemster of de werkneemster die borstvoeding geeft, een maatregel geniet als bedoeld in de artikelen 42, § 1, 43 of 43bis, van de arbeidswet van 16 maart 1971, wordt eveneens als een tijdvak van moederschapsbescherming beschouwd.

Art. 115.

FR   NL   [Affichage pour impression]