Verordening van 17 januari 1972 tot uitvoering van artikel 41, 9°, van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid ten voordele van de zelfstandigen

Art. 2


(En vigueur le: 01/01/1990 - )

est cité par:

Art. 17bis

§ 2. De bepalingen van de artikelen 2, 4, 5 en 6 die gelden voor de staten C 421, zijn ook op de staten C 423 van toepassing.
(En vigueur le: 01/01/1990 - )