Verordening van 17 januari 1972 tot uitvoering van artikel 41, 9°, van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid ten voordele van de zelfstandigen

Art. 2

[Verordening 17/01/1972 - B.S. 03/05/1972 Invoeging] De staten worden ondertekend en gedateerd door een aangestelde of zijn gemandateerde ...
      d'application à partir du 01/01/1990