K.B. 12-6-2012 tot vaststelling van het saldo van de subsidiaire heffing voorzien door art. 191, 1ste lid, 15°undecies van de wet 14-7-1994 - jaar 2011

Résumé: Papier versie: pagina: UB/2063

Note: Tekst ingevoegd door B.D. 20-6-2012 - ed. 2

FR   NL  


Koninklijk besluit van 20 juni 2012 tot vaststelling van het saldo van de subsidiaire heffing voorzien door artikel 191, eerste lid, 15°undecies van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 - jaar 2011

Table des Matières du document

Artikel 1.     Art. 2.

FR   NL