Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 35octies

[Wet 10/12/2009 - B.S. 31/12/2009 éd.3 p.82975 art.28 Invoeging] <:W>De Koning kan, naast het honorarium bedoeld in het tweede lid, ...
      d'application ŕ partir du ?