K.B. 3-11-1993: uitvoering art. 37 van de gecoördineerde wet

Résumé: Papierversie: Pagina UB/240

Note: Om praktische redenen, werd dit besluit ingegeven ZONDER VOLLEDIGE HISTORIEK. Alle artiekelen werden ingevoerd met dezelfde toepassingdatum d.w.z.: de laatste toepassingsdatum van deze tekst op het ogenblik van de invoering in docleg. Om de echte toepassingsdatum te zien, moet u op het GROENE UITROEPTEKEN klikken. Daar waar geen uitroepteken staat, is de tekst van toepassing 10 dagen na datum van publicatie. Zodra de tekst die in docleg is ingevoerd, wordt gewijzigd of vervangen, vindt u de informatie over de toepassingsdatum ook terug door op de GROENE BOL te klikken.

Historiek vanaf 1-1-2001

Deze tekst werd laatst aangepast door de B.S. 4-7-2002

FR   NL  


Koninklijk besluit van 3 november 1993 tot uitvoering van artikel 37 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Table des Matières du document

HOOFDSTUK I - ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1.

HOOFDSTUK II - AANPASSING VAN DE VERZEKERINGSTEGEMOETKOMING

Art. 2     Art. 3     Art. 4     Art. 5     Art. 6

HOOFDSTUK III - BETREKKINGEN TUSSEN DE ALGEMEEN GENEESKUNDIGEN EN HUN PATIËNTEN

Art. 7     Art. 8     Art. 9     Art. 10     Art. 11     Art. 12

msg_kfichiers_annexes
msg_kVersion_deEn vigueur le
Annexe 01/01/2001

FR   NL