Publié le 28/08/1986
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 5 augustus 1986 houdende algemeen reglement op de begroting en de boekhouding van de instellingen van openbaar nut behorend tot categorie D, beoogd bij de wet van 16 maart 1954

Artikel 1.


HOOFDSSTUK II - OVER DE BEGROTING
Art. 2.
01/01/1997 De ontvangsten en uitgaven van iedere instelling van categorie D worden geraamd en toegelaten door middel van een jaarlijkse begroting. Deze omvat alle ontvangsten en alle uitgaven van de instelling met uitzondering van de thesaurieverrichtingen maar met inbegrip van de verrichtingen op gelden van derden die er voor order worden ingeschreven. De inlassing van de kredieten geschiedt overeenkomstig de indeling van de begrotingsverrichtingen waarin voorzien bij het op deze instellingen toepasselijk algemeen boekhoudplan.


Art. 3.

FR   NL   [Affichage pour impression]