K.B. 27-10-2000: inwerkingtreding art. 134 van wet 22-2-1998 houdende sociale bepalingen en modaliteiten bijkomende heffing voor 2000 op omzet van sommige farmaceutische producten

Résumé: Papierversie: Pagina UB/665

Note: Tekst met volledige historiek
Deze tekst werd ingevoerd door het B.S. 4-11-2000

FR   NL  


Koninklijk besluit van 27 oktober 2000 waarbij de datum van inwerkingtreding van artikel 134 van de wet van 22 februari 1998 houdende sociale bepalingen wordt vastgesteld en waarbij voor het jaar 2000 de bijkomende heffing op de omzet van sommige farmaceutische producten nader wordt geregeld

Table des Matières du document

Artikel 1.     Art. 2.     Art. 3.     Art. 4.     Art. 5.     Art. 6.     Art. 7.

FR   NL