Wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Art. 37quater.

[Wet 13/12/2006 - B.S. 22/12/2006 éd.2 p.73809 art.116 Invoeging] In het kader van de controles die worden verricht met het oog op de toepassing van ...
      d'application à partir du 01/01/2007

[Wet 11/08/2017 - B.S. 28/08/2017 éd.1 p.81289 art.43 Wijziging] In het kader van de controles die worden verricht met het oog op de toepassing van ...
      d'application à partir du 07/09/2017
      Note: Wijziging enkel in NL