K.B. 16-9-2013: bijkomende vergoeding voor onregelmatige prestaties, voorzien in akkoord 4-3-2010 dat werd ondertekend door federale regering en representatieve organisaties van werkgevers en werknemers, en dat kadert in attractiviteitsplan voor verpleegkundig beroep voor sector thuisverpleging en wijkgezondheidscentra, voor kalenderjaar 2013

Résumé: Numac tekst: 2013022490

Note: Tekst bijgewerkt tot: B.S. 4-10-2013 - Wijzigende numac: 2013022490

FR   NL  


Koninklijk besluit van 16 september 2013 tot vaststelling van het bedrag ter betaling van een bijkomende vergoeding voor de onregelmatige prestaties, voorzien in het akkoord van 4 maart 2010 dat werd ondertekend door de federale regering en de representatieve organisaties van werkgevers en werknemers, en dat kadert in het attractiviteitsplan voor het verpleegkundig beroep voor de sector van de thuisverpleging en de wijkgezondheidscentra, voor het kalenderjaar 2013

Table des Matières du document

Artikel 1.     Art. 2.     Art. 3.     Art. 4.

FR   NL