K.B. 2-12-2011 tot vaststelling van het bedrag ter betaling van de vergoedingen voorzien in het sociaal akkoord mbt de gezondheidssector, in 2000 door de federale Regering gesloten met de betrokken representatieve organisaties van de werkgevers en werknemers, voor zover het betrekking heeft op werknemers tewerkgesteld in de sector van de thuisverpleging, in wijkgezondheidscentra en door het Rode Kruis, kalenderjaar 2011

FR   NL  


Koninklijk besluit van 2 december 2011 tot vaststelling van het bedrag ter betaling van de vergoedingen voorzien in het sociaal akkoord dat betrekking heeft op de gezondheidssector en dat in 2000 door de federale Regering werd gesloten met de betrokken representatieve organisaties van de werkgevers en werknemers, voor zover het betrekking heeft op werknemers tewerkgesteld in de sector van de thuisverpleging, in wijkgezondheidscentra en door het Rode Kruis, voor het kalenderjaar 2011

Table des Matières du document

Artikel 1.     Art. 2.     Art. 3.     Art. 4.

FR   NL