Publié le 31/07/1996
   

FR   NL  

Koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994.

Art. 60.


B. Technische tandheelkundige raad
Art. 61.
10/08/1996 De Technische tandheelkundige raad is samengesteld uit:
10/08/1996 de voorzitter;
10/08/1996 zes werkende en zes plaatsvervangende leden, gekozen uit de kandidaten die door de faculteiten der geneeskunde van de Belgische universiteiten voorgedragen worden; elke universiteit heeft recht op één mandaat van werkend lid en op één mandaat van plaatsvervangend lid;
10/08/1996 tien werkende en tien plaatsvervangende leden, gekozen uit de kandidaten die door de representatieve beroepsorganisaties van de tandheelkundigen voorgedragen worden;
10/08/1996 acht werkende en acht plaatsvervangende leden, gekozen uit de kandidaten die door de verzekeringsinstellingen voorgedragen worden; om de vertegenwoordiging van de verzekeringsinstellingen vast te stellen, wordt rekening gehouden met hun respectieve ledentallen; elke verzekeringsinstelling heeft ten minste recht op één mandaat van werkend lid en één mandaat van plaatsvervangend lid.
10/08/1996 Wanneer de voorzitter verhinderd is, wordt hij vervangen door een plaatsvervangend voorzitter, tandheelkundige, lid van het Verzekeringscomité, die door de Koning wordt benoemd op voordracht van de Technische tandheelkundige raad.


C. Gemene bepalingen ter zake van de Technische geneeskundige en tandheelkundige raden

Art. 62.

FR   NL   [Affichage pour impression]