K.B. 25-6-2001: uitvoering art. 59 van wet 2-1-2001 houdende sociale, budgetaire en andere bepalingen, wat maatregelen inzake vrijstelling van arbeidsprestaties en eindeloopbaan betreft

Résumé: Papierversie: Pagina UB/751-759

Note: Tekst met volledige historiek

DEZE TEKST WERD OPGEHEVEN DOOR: K.B. 23-9-2002 - B.S. 28-9 - ed. 1 - art. 14 - blz. UB/912

FR   NL  


Koninklijk besluit van 25 juni 2001 tot uitvoering van artikel 59 van de wet van 2 januari 2001 houdende sociale, budgetaire en andere bepalingen, wat de maatregelen inzake vrijstelling van arbeidsprestaties en eindeloopbaan betreft

Table des Matières du document

Artikel 1.     Art. 2.     Art. 3.     Art. 4.     Art. 5.     Art. 6.     Art. 7.     Art. 8.     Art. 9.     Art. 10.     Art. 11.     Art. 12.

FR   NL